Bulevar maršala Tolbuhina 40/II, Novi Beograd

  2693-088 ; 2606-972 ; 069-870-15-09

Registracija Vozila

Od januara ove godine produženje registracije i izdavanje registracione nalepnice za fizička i pravna lica, možete uraditi uz naš tehnički pregled , bez odlaska u Policijsku stanicu.

Za fizička lica neophodno je lično prisustvo vlasnika sa ličnom kartom (može i pasoš ili vozačka) i saobraćajnom knjižicom, obavljen tehnički pregled, uplaćena polisa obaveznog osiguranja (AO) i objedinjena uplatnica za sve ostale troškove. Na šalteru koji se nalazi uz tehnički pregled možete zaključiti obavezno osiguranje i uplatiti sve potrebne dažbine, na šalteru banke koja se nalazi na istom mestu, posle čega se izdaje registraciona nalepnica.

Invalidi, taksi vozila i svi koji imaju neki popust ili doplatu moraju produženje registracije obavljati u Policijskoj stanici.

Za pravna lica produženje može obaviti osoba koja dobije punomoćje od odgovornog lica u firmi , odnosno od lica koje je u APR ovlašćeno da zastupa to pravno lice. Punomoćje mora biti sa delovodnim brojem i propisno potpisano i overeno. (kod nas možete dobiti uzorak punomoćja kao primer)

Posle obavljenog tehničkog pregleda, možete dobiti: iznose, brojeve računa, poziv na broj i ostalo za virmansku uplatu polise osiguranja i objedinjene uplatnice za sve ostale dažbine. Da je izvršena uplata donosite potvrdu od banke ili druge ustanove za platni promet i to za svaku uplatu ponaosob. (Fotokopije i izvodi stanja se ne priznaju)

Napomena: Započeto produženje registracije se mora završiti gde je i početo. U Policijskoj stanici se može nastaviti samo ako je iz nekih tehničkih razloga odbijeno iz centralnog registra i prekinuto.

Produženje registracije i izdavanje nalepnica se može kao i do sada vršiti u PS, uz pojedinačne uplatnice.

Prve registracije, promene vlasnika, promene registracionog područja i sve druge promene podataka iz sabraćajne knjižice vrše se u Policijskim stanicama.

U Policijskoj stanici Novi Beograd, radi naš šalter za usluge, gde možete zaključiti obavezno osiguranje (AO) i pripremiti dokumentaciju za sve registracije koje se obavljaju u Policijskoj stanici.

Za više informacija pozovite 26-06-972