Bulevar maršala Tolbuhina 40/II, Novi Beograd

  2693-088 ; 2606-972 ; 069-870-15-09

O Nama

Auto-moto klub “Novi Beograd osnovan je 11 aprila 1959 godine. Osnovna funkcija mu je bila širenje saobraćajne i tehničke kulture I pomoć automobilistima, uz veliku želju i entuzijazam da se u automobilskoj tehnici i saobraćaju prate savremeni tokovi. Kako je automobil na upečatljiv način obeležio XX vek, tako je odlučujuće uticao na razvoj našeg Kluba. Počelo se obukom brigadira koji su na radnim akcijama izgrađivali Novi Beograd, obukom njegovih prvih stanovnika i svih koji su se tada vezali za Novi Beograd. Aktuelna je tada bila i obuka traktorista. Za tu priliku je 1960-62 prešla grupa instruktora iz fabrike "IMT" koja je obučavala traktoriste širom zemlje kao putujuća škola vozača i traktorista, a pratila je izgradnju tadašnjeg "autoputa" i "jadranske magistrale".

Tačan broj obučenih je nemoguće utvrditi, ali se radi o desetinama hiljada. Do 1979. godine naš Klub je jedini obučavao vozače u Novom Beogradu. Godine 1978. kupili smo sopstvenim sredstvima poslovni prostor na sadašnjoj adresi. Savremeni poslovni prostor i garaža omogućili su nam drugačiji način rada. Od tada se trudimo da na što savremeniji način organizujemo sve usluge koje interesuju automobiliste i druge građane iz ove oblasti.

Klub je više puta menjao pravni status i ime, što su uslovljavali spoljni uslovi i trenutna zakonska rešenja (AMK"Novi Beograd", pa RJ jedinstvenog AMK/AMTD "Beograd" ). Od 1981. je opet samostalno pravno lice pod nazivom Auto moto društvo "Novi Beograd", a nešto kasnije Auto-moto klub "Novi Beograd". Jedno vreme Klub je neposredno uz klupske i društvene aktivnosti obavljao i privredne delatnosti, ali su kasnija zakonska rešenja zahtevala formiranje prvo Radne zajednice, a zatim Preduzeća.
AUTO MOTO KLUB "Novi Beograd" je 1992. godine osnovao sopstveno preduzeće za vršenje privrednih delatnosti, pod nazivom:

Preduzeće za saobraćaj, turizam i trgovinu
"AMK NOVI BEOGRAD" d.o.o.


Na Preduzeće su prenete sve obaveze i ovlašćenja za privredne delatnosti, koje su se u međuvremenu razvile (tehnički pregledi, registracije, osiguranje vozila, administrativne usluge, obuka vozača …), i aktivnosti od šireg društvenog značaja na širenju saobraćajno-tehničke kulture i bezbednosti saobraćaja (saobraćajno vaspitanje dece, takmičenje dece u saobraćaju, učešće u akcijama besplatne kontrole ispravnosti vozila i slično, obavljaju se neposredno u Klubu., Bez obzira na organizacionu formu, cilj je uvek bio isti - pomoć budućim i sadašnjim automobilistima, za šta smo dobili I mnogobrojna priznanja.